01

Riešim aj tie najnáročnejšie právne situácie.

Som oslovovaný vtedy, keď ide o problematiku s ktorou majú iní advokáti menej skúseností. Snažím sa byť precízny a ísť vždy do hĺbky, pričom uprednostňujem práve náročnú a novú agendu.

Kontakt

Mgr. Michal Navrátil
02

Mám cenné
skúsenosti

Profesionálny podnikateľ potrebuje profesionálneho advokáta. Tam, kde sa to považuje za zložité, ja začínam. Moje schopnosti a s nimi spojené skúsenosti oceníte pri tvorbe zmlúv, pri robení iných právnych úkonov, pri vypracovaní jasného stanoviska, či pri zastupovaní v právne náročných situáciách.

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Banky

Banky

Doprava

Doprava

Osobnosti

Osobnosti

Biznis

Biznis

Spory

Spory

« Iní uprednostňujú skôr používať vzory zmlúv, ja radšej tvorím vzory zmlúv, ktoré iní používajú. »

03

Predvídateľnosť práva vnímam ako predpoklad rozvoja spoločnosti

Predvídateľnosť práva však nenastane sama, ale vyžaduje si aktívny prístup právnych subjektov, ktoré presvedčivo bránia svoje ohrozené alebo poškodené subjektívne práva najmä presadzovaním takej argumentácie, ktorá približuje právnu vedu exaktným vedám.

2009

Ukončenie štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

2010—2017

Advokátsky koncipient v troch úspešných, no inak diametrálne odlišných, advokátskych kanceláriách. Nadobudol som cenné poznatky najmä z obchodného, občianskeho, pracovného, správneho a ústavného práva a práva EÚ. Rešil som spory i zmluvnú dokumentáciu.

2016

Úspešne skladám advokátsku skúšku v súlade s novým, prísnejším, Skúšobným poriadkom SAK účinným od roku 2013.

2017

Zakladám advokátsku kanceláriu
N-advokát, s. r. o., pretože som chcel a už aj mohol v plnej miere samostatne realizovať výkon advokácie tak, ako som si predsavzal už pri svojom rozhodnutí začať študovať právo.

Moja profesionalita nie je predstieraná

Pokiaľ sa spolu dohodneme na tom, že vám budem poskytovať právne služby, nemusíte sa obávať toho, že by boli nižšej kvality ako právne služby poskytované advokátskymi kanceláriami, ktoré sú považované za najlepšie alebo najväčšie v Slovenskej republike.

Som presvedčený, že zodpovedný výkon advokácie si vyžaduje nikdy voči svojmu klientovi nezneužiť znalosť práva. Považujem za samozrejmé, že sa vám snažím právne objektivizovať vašu situáciu a ponúknuť komplexné riešenia vecne vedúce k cieľu, ktorý sledujete.

KONTAKTUJTE MA
04

Zameranie

Čerpáme z bohatých praktických skúseností so zmluvnou agendou aj z procesných skúseností, vrátane značných skúseností so zastupovaním pred správnymi orgánmi a v súdnych sporoch.

  • obchodné právo
  • občianske právo
  • pracovné právo
  • medzinárodné právo súkromné
  • oblasť práva nehnuteľností
  • civilné právo procesné
  • stavebné právo
  • správne právo
  • ústavné právo
  • právo EÚ

Zostaňme v spojení